Registračné sídla - Berger Corporation, a.s.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Registračné sídla

 
 
Každá s.r.o., či iná právnická osoba (a.s., nadácia, občianske združenie a pod.) potrebuje svoje registračné sídlo zapísané do príslušného registra. Registračné sídlo je vhodné pre tých klientov, ktorí si nepotrebujú prenajímať kancelárske priestory pre svoju činnosť. Stačí im mať riadne sídlo a poštovú schránku, v ktorej si preberajú poštu. Registračné sídlo je ideálnym spôsobom ako znížiť svoje mesačné výdavky vynakladané na prevádzkovanie s.r.o.

S nami je zriadenie registračného sídla jednoduché. O všetko sa postaráme - zmluva o registračnom sídle, doklad pre obchodný register, montáž poštovej schránky. Na požiadanie vieme zabezpečiť aj zápis registračného sídla do obchodného registra a oznámiť zmeny daňovému úradu a živnostenskému úradu.

Poplatok za registračné sídlo je 16,80 €/mesačne vrátane DPH. Poplatok sa platí raz ročne.


Ak máte záujem o zriadenie registračného sídla, kontaktujte nás na tel. č. 0905 99 88 88, alebo použite tento formulár:
 
 


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky